Wały Kardana

Wały KardanaWały kardana (ang. Cardan shafts) nowoczesnych samochodów często nie wymagają obsługi. W starszych samochodach obsługa wałów kardana sprowadza się przede wszystkim do okresowego smarowania przegubów krzyżakowych i połączeń wielowypustowych. Przeguby krzyżakowe z łożyskami igłowymi smaruje się najczęściej olejem przekładniowym. Połączenia wielowypustowe smaruje się smarem stałym.

Nie należy zapominać o wale kardana podczas przeglądu. Należy wtedy sprawdzać stan pierścieni uszczelniających krzyżaków oraz osłon połączeń wielowypustowych. W razie uszkodzenia elementy te należy wymienić, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia współpracujących powierzchni.

Do najczęstszych niesprawności wałów kardana należą bicie i złe wyważenie, wywołujące drgania wału przenoszące się na inne elementy. Częste jest także nadmierne zużycie wielowypustów i przegubów, czemu towarzyszy powiększenie się luzów i wyraźnie słyszalne pojedyncze stuki podczas przyspieszania i hamowania. Wymieniowe niesprawności można usunąć tylko przez naprawę wału.

Szczególną uwagę należy zwracać na zamocowanie wału. Pod wpływam różnego rodzaju drgań, którym podlega wał w czasie pracy układu napędowego, wszystkie śruby mają tendencje do odkręcania się. Należy je więc starannie kontrolować.